בהגיעכם/ן לגיל 18, עומד כל אדם בפני עצמו ובפני גורלו, החלטות שיתקבלו בשלב זה ישפיעו באופן ישיר על אופי החיים, על איכותם ועל התנהלותם; בתקופה מעצבת זו מתקבלות החלטות הכרוכות בבחירה של קריירה, לימודים, כיוון לעתיד.
מרכז צעירים"תפוס כיוון" במועצה אזורית חוף אשקלון, מהווה בית עבור צעירי המועצה בגילאים 18- 40, ונותן מענה לצעירים וצעירות בתחומי הליבה: פיתוח קריירה, השכלה גבוהה, מוערבות חברתית, מנהיגות צעירה , משפחות צעירות.

מרכז הצעירים יפעל למען אוכלוסיית הצעירים והצעירות להעצמתם, לחיזוק המרקם החברתי ולשיפור איכות חיי הקהילה.

מטרות מרכז הצעירים:

  • מיצוי הפוטנציאל של צעירים/ות בתחומי המועצה אזורית חוף אשקלון.
  • הצבת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי ברשות והבטחת מדיניות ומתן מענים מערכתיים שהולמים אוכלוסיה זו.
  • שיפור המיומניות  האישיות וכישורי החיים של הצעירים.
  • העצמת אוכלוסית הצעירים על כל חטיבות הגיל 18-40 והפיכתה לגורם משפיע על איכות חיי הקהילה.
  • הקמת מוקד לצעירים ,שיהווה מענה רלוונטי בתחומי הליבה